ระบบบริการห้องสมุดดิจิตอล สำหรับองค์กร ผ่าน "Cloud System" โดยองค์กรสามารถนำซื้อที่ซื้อหรือสร้างขึ้น ทั้งรูปแบบ eBook หรือ VDO มาติดตั้งในระบบ Cloud