หมวดจำนวนยืม
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.)439
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.)307
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.)260
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.)232
การศึกษา220
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ109
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.)82
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.)59
เบ็ดเตล็ด44
ความรู้ทั่วไป36
ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค31
ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ28
ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย18
บ.1101 หลักพื้นฐานการบริหารทั่วไป14
ภาษาอังกฤษ8
ไม่ระบุ3
เรื่องสั้น3
ท่องเที่ยว2