ประเมินผลการตอบ Assignment

อื่นๆ

หัวข้อ ทดสอบ Assignment สำหรับกลุ่ม A
สร้างโดย AWC อาจารย์ เมื่อ Thu 24 Jan 2019 15:27
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 4 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 132 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบ Assignment สำหรับทุกกลุ่ม
สร้างโดย Thanawith Chimthai เมื่อ Thu 24 Jan 2019 16:17
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 0 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 369 ดูรายชื่อ

ส่วนอำนวยการศึกษา

หัวข้อ test Assignment
สร้างโดย Admin OPS เมื่อ Tue 09 Jul 2019 10:56
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 259 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 8 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 7
ตอนที่ 3 วิชา การเจรจาต่อรอง (ส. 7300)

หัวข้อ การเจรจาต่อรอง
สร้างโดย เมื่อ Mon 08 Jul 2019 11:13
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 262 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 5 ดูรายชื่อ

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 6

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร

หัวข้อ test
สร้างโดย Admin OPS เมื่อ Fri 04 Oct 2019 09:58
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 22 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 169 ดูรายชื่อ