รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2021-04-13
E.g., 2021-04-13
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
61 VCE39899 ยุทธการร่วม 11
62 AWC62071546 การพัฒนากำลังพลสู่การเป็นทหารอาชีพ 11
63 AWC63109537 Basic English Language Skills เอกสารประกอบการศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ อ.7000 11
64 AWC63099530 ASEAN HIGHLIGHT 11
65 VCE40509 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 10
66 AWC63059510 International Relations 10
67 VCE39904 การเตรียมสภาพแวดล้อม ด้านการข่าวกรองร่วม 9
68 VCE39902 การปฏิบัติการข่าวสารร่วม 9
69 AWC63099528 Pivot to Asia 9
70 AWC63109543 คู่มือ ทหารต้าน COVID-19 9
71 AWC63099527 soft power 8
72 AWC63059511 English4U Grammar Book 1 8
73 AWC63109542 แถลงหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก หมายเลขหลักสูตร 250 - ก - ล.15 8
74 VCE39903 กรรมวิธีเป้าหมายร่วม 7
75 VCE39905 ข่าวกรองร่วม 7
76 AWC62071549 แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Army ของกองทัพบก 7
77 AWC62081551 Educational Development Guidelines 7
78 AWC63109545 การปฐมพยาบาล 7
79 VCE39900 การยุทธ สะเทินน้ำ สะเทินบก 6
80 AWC62071536 คู่มือการใช้งานระบบ awc-es 6
171

Pages