รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

E.g., 2020-02-21
E.g., 2020-02-21
หมวด จำนวน
ไม่ระบุ 7, 379
การศึกษา 5
ความรู้ทั่วไป 2
เบ็ดเตล็ด 2
OPENSERVE 1
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.) 8
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) 1
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 21
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 6
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 5
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) 13
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 1
7, 444