จัดการสื่อภาพเคลื่อนไหว

ชื่อไฟล์
Operations
Selected 25 rows in this page.  
ชื่อไฟล์
เทปบรรยาย บ 1102 ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 2/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1102_dr.phuusit_wngshlsaaychl_2.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1102 ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 1/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1102_dr.phuusit_wngshlsaaychl_1.mp4
|
64a-04-1-25-10-61_b.1103_dr.surphngs_maalii.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-04-1-25-10-61_b.1103_dr.surphngs_maalii.mp4
|
64a-04-2-25-10-61_b.1103_dr.surphngs_maalii.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-04-2-25-10-61_b.1103_dr.surphngs_maalii.mp4
|
64a-03-1-25-10-61_b.1104_ph.phisnu_khngemuueng.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-03-1-25-10-61_b.1104_ph.phisnu_khngemuueng.mp4
|
64a-03-2-25-10-61_b.1104_ph.phisnu_khngemuueng.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-03-2-25-10-61_b.1104_ph.phisnu_khngemuueng.mp4
|
ethpbrryaay_b.1401_rs.dr.chlwithy_ecchiiyrcchitt_1.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1401_rs.dr.chlwithy_ecchiiyrcchitt_1.mp4
|
ethpbrryaay_b.1401_rs.dr.chlwithy_ecchiiyrcchitt_2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1401_rs.dr.chlwithy_ecchiiyrcchitt_2.mp4
|
Promise.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/Promise.mp4
|
64-B-31-1-21-12-61_ys.2201_ph.praethiing_piykaophthi.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64-B-31-1-21-12-61_ys.2201_ph.praethiing_piykaophthi.mp4
|
64-B-31-2-21-12-61_ys.2201_ph.praethiing_piykaophthi.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64-B-31-2-21-12-61_ys.2201_ph.praethiing_piykaophthi.mp4
|
64-B-31-3-21-12-61_ys.2201_ph.praethiing_piykaophthi.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64-B-31-3-21-12-61_ys.2201_ph.praethiing_piykaophthi.mp4
|
64-B-30-1-21-12-61_ys.2201_th.aacchaarii_sriiratnball.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64-B-30-1-21-12-61_ys.2201_th.aacchaarii_sriiratnball.mp4
|
64-B-30-2-21-12-61_ys.2201_th.aacchaarii_sriiratnball.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64-B-30-2-21-12-61_ys.2201_th.aacchaarii_sriiratnball.mp4
|
64-B-30-3-21-12-61_ys.2201_th.aacchaarii_sriiratnball.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64-B-30-3-21-12-61_ys.2201_th.aacchaarii_sriiratnball.mp4
|
64a-025-3-12-11-61_ys.2103_phl.t.chrati_umsamRththi.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-025-3-12-11-61_ys.2103_phl.t.chrati_umsamRththi.mp4
|
64a-026-1-12-11-61_ys.2104_naay_rachkrn_nphaaphrphiphathn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-026-1-12-11-61_ys.2104_naay_rachkrn_nphaaphrphiphathn.mp4
|
64a-026-2-12-11-61_ys.2104_naay_rachkrn_nphaaphrphiphathn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-026-2-12-11-61_ys.2104_naay_rachkrn_nphaaphrphiphathn.mp4
|
64a-026-3-12-11-61_ys.2104_naay_rachkrn_nphaaphrphiphathn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-026-3-12-11-61_ys.2104_naay_rachkrn_nphaaphrphiphathn.mp4
|
64a-023-1-9-11-61_ys.2101_phl.th.piyphngs_phanthuoksl.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-023-1-9-11-61_ys.2101_phl.th.piyphngs_phanthuoksl.mp4
|
64a-023-2-9-11-61_ys.2101_phl.th.piyphngs_phanthuoksl.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-023-2-9-11-61_ys.2101_phl.th.piyphngs_phanthuoksl.mp4
|
64a-024-1-9-11-61_ys.2102_phl.th.piyphngs_phanthuoksl.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-024-1-9-11-61_ys.2102_phl.th.piyphngs_phanthuoksl.mp4
|
64a-024-2-9-11-61_ys.2102_phl.th.piyphngs_phanthuoksl.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-024-2-9-11-61_ys.2102_phl.th.piyphngs_phanthuoksl.mp4
|
64a-025-1-12-11-61_ys.2103_phl.t.chrati_umsamRththi.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-025-1-12-11-61_ys.2103_phl.t.chrati_umsamRththi.mp4
|
64a-025-2-12-11-61_ys.2103_phl.t.chrati_umsamRththi.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-025-2-12-11-61_ys.2103_phl.t.chrati_umsamRththi.mp4
|

Pages