จัดการสื่อภาพเคลื่อนไหว

ชื่อไฟล์
Operations
Selected 25 rows in this page.  
ชื่อไฟล์
64a-039-1-26-11-61_ys.2504_rs.dr.subin_yurarach.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-039-1-26-11-61_ys.2504_rs.dr.subin_yurarach.mp4
|
64a-040-1-24-11-61_ys.2504_rs.dr.subin_yurarach.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-040-1-24-11-61_ys.2504_rs.dr.subin_yurarach.mp4
|
64a-036-1-22-11-61_ys.2501_ph.thachkr_phuuwphathndl.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-036-1-22-11-61_ys.2501_ph.thachkr_phuuwphathndl.mp4
|
64a-037-1-23-11-61_ys.2501_rs.dr.rrnph_cchiinawathn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-037-1-23-11-61_ys.2501_rs.dr.rrnph_cchiinawathn.mp4
|
64a-037-2-23-11-61_ys.2501_rs.dr.rrnph_cchiinawathn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-037-2-23-11-61_ys.2501_rs.dr.rrnph_cchiinawathn.mp4
|
64a-038-1-23-11-61_ys.2502_naaychatrchay_baangchwd.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-038-1-23-11-61_ys.2502_naaychatrchay_baangchwd.mp4
|
64a-038-2-23-11-61_ys.2502_naaychatrchay_baangchwd.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-038-2-23-11-61_ys.2502_naaychatrchay_baangchwd.mp4
|
64a-039-1-26-11-61_ys.2503_ph.thachkr_phuuwphathndl.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-039-1-26-11-61_ys.2503_ph.thachkr_phuuwphathndl.mp4
|
64_A-05-1-11-1-62_ys.3302_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64_A-05-1-11-1-62_ys.3302_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4
|
64_A-06-1-11-1-62_ys.3303_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64_A-06-1-11-1-62_ys.3303_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4
|
64_A-06-2-11-1-62_ys.3303_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64_A-06-2-11-1-62_ys.3303_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4
|
64_A-07-1-14-1-62_ys.3303_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64_A-07-1-14-1-62_ys.3303_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4
|
64_A-07-2-14-1-62_ys.3303_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64_A-07-2-14-1-62_ys.3303_ph.sinsmuthr_cchanthrentr.mp4
|
64_A-01-1-7-1-62_ys.3101_ph.nathphl_riyratnthrrm.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64_A-01-1-7-1-62_ys.3101_ph.nathphl_riyratnthrrm.mp4
|
64_A-02-1-8-1-62_ys.3201_ph.saamaarth_khngsaay.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64_A-02-1-8-1-62_ys.3201_ph.saamaarth_khngsaay.mp4
|
64_A-04-1-10-1-62_ys.3202_ph.saamaarth_khngsaay.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64_A-04-1-10-1-62_ys.3202_ph.saamaarth_khngsaay.mp4
|
64a-039-1-26-11-61_ys.2504_rs.dr.subin_yurarach_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-039-1-26-11-61_ys.2504_rs.dr.subin_yurarach_0.mp4
|
64a-040-1-24-11-61_ys.2504_rs.dr.subin_yurarach_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-040-1-24-11-61_ys.2504_rs.dr.subin_yurarach_0.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 1/4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ys.2401_phs.dr._piti_sriiaesngnaam_-_1.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 2/4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ys.2401_phs.dr._piti_sriiaesngnaam_-_2.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 3/4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ys.2401_phs.dr._piti_sriiaesngnaam_-_3.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม 4/4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ys.2401_phs.dr._piti_sriiaesngnaam_-_4.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ดร.วิชญายุทธ บุญชิต 1/3 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-37-2-28-11-60_dr.wichyaayuthth_buychit.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ดร.วิชญายุทธ บุญชิต 2/3 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-37-3-28-11-60_dr.wichyaayuthth_buychit.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ดร.วิชญายุทธ บุญชิต 3/3 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-37-1-28-11-60_dr.wichyaayuthth_buychit.mp4
|

Pages