จัดการสื่อภาพเคลื่อนไหว

ชื่อไฟล์
Operations
Selected 25 rows in this page.  
ชื่อไฟล์
วีดีโอการบรรยายโดย นายปวัตร์ นวะมะรัตน 1/3 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-36-2-27-11-60_naaypwatr_nwamaratn.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย นายปวัตร์ นวะมะรัตน 2/3 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-36-3-27-11-60_naaypwatr_nwamaratn.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย นายปวัตร์ นวะมะรัตน 3/3 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-36-1-27-11-60_naaypwatr_nwamaratn.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ดร.ธันวา จิตต์สงวน 1/4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-35-2-27-11-60_dr.thanwaa_cchittsngwn.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ดร.ธันวา จิตต์สงวน 2/4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-35-3-27-11-60_dr.thanwaa_cchittsngwn.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ดร.ธันวา จิตต์สงวน 3/4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-35-4-27-11-60_dr.thanwaa_cchittsngwn.mp4
|
วีดีโอการบรรยายโดย ดร.ธันวา จิตต์สงวน 4/4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-35-1-27-11-60_dr.thanwaa_cchittsngwn.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1101 พันเอกหญิงปัทมา สมสนั่น (2).mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1101_2_ph.hyingpathmaa_smsnan_1.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1101 พันเอกหญิงปัทมา สมสนั่น (1).mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1101_1_ph.hyingpathmaa_smsnan_1.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1103 ดร.สุรพงษ์ มาลี 1/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-04-1-25-10-61_b.1103_dr.surphngs_maalii_0.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1103 ดร.สุรพงษ์ มาลี 2/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-04-2-25-10-61_b.1103_dr.surphngs_maalii_0.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1104 พลตรี พิศณุ คงเมือง 1/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-03-1-25-10-61_b.1104_ph.phisnu_khngemuueng_0.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1104 พลตรี พิศณุ คงเมือง 2/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-03-2-25-10-61_b.1104_ph.phisnu_khngemuueng_0.mp4
|
เทปบรรยาย บ.1105 ดร.ดิเรก วรรณเศียร1/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-05-1-25-10-61_b.1105_dr.dierk_wrrnesiiyr.mp4
|
เทปบรรยาย บ.1105 ดร.ดิเรก วรรณเศียร2/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-05-2-25-10-61_b.1105_dr.dierk_wrrnesiiyr.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1401 รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์2/2.mp4.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1401_rs.dr.chlwithy_ecchiiyrcchitt_2_0.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1401 รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์1/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1401_rs.dr.chlwithy_ecchiiyrcchitt_1_0.mp4
|
ทดสอบ 1 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/63-34-2-24-11-60_ys.2401_phs.dr._piti_sriiaesngnaam.mp4
|
64a-07-1-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-07-1-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa.mp4
|
064a-032-2-20-11-61_ys.2302_phs.dr.nathphngs_buyehluue_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/064a-032-2-20-11-61_ys.2302_phs.dr.nathphngs_buyehluue_0.mp4
|
64a-07-1-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-07-1-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa_0.mp4
|
64a-07-2-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-07-2-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa.mp4
|
64a-08-1-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-08-1-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn.mp4
|
64a-08-2-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-08-2-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn.mp4
|
64a-08-3-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-08-3-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn.mp4
|

Pages