จัดการสื่อภาพเคลื่อนไหว

ชื่อไฟล์
Operations
Selected 25 rows in this page.  
ชื่อไฟล์
64a-07-1-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa_1.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-07-1-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa_1.mp4
|
64a-07-2-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-07-2-26-10-61_b.1201_naaydnay_muusaa_0.mp4
|
64a-08-2-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-08-2-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn_0.mp4
|
64a-08-3-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-08-3-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn_0.mp4
|
Whos_behind_Hong_Kong_protests.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/Whos_behind_Hong_Kong_protests.mp4
|
64a-09-1-29-10-61_b.1203_ph.nrngkh_smitthann.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-09-1-29-10-61_b.1203_ph.nrngkh_smitthann.mp4
|
64a-09-2-29-10-61_b.1203_ph.nrngkh_smitthann.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-09-2-29-10-61_b.1203_ph.nrngkh_smitthann.mp4
|
Whos_behind_Hong_Kong_protests_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/Whos_behind_Hong_Kong_protests_0.mp4
|
64a-08-1-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-08-1-29-10-61_b.1202_ph.athphngs_phichyaaphrn_0.mp4
|
64a-010-1-30-10-61_b.1204_ph.kRkhphaat_otcchameriy.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-010-1-30-10-61_b.1204_ph.kRkhphaat_otcchameriy.mp4
|
64a-010-2-30-10-61_b.1204_ph.kRkhphaat_otcchameriy.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-010-2-30-10-61_b.1204_ph.kRkhphaat_otcchameriy.mp4
|
64a-010-3-30-10-61_b.1204_ph.kRkhphaat_otcchameriy.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-010-3-30-10-61_b.1204_ph.kRkhphaat_otcchameriy.mp4
|
64a-011-30-10-61_b.1205_ph.kitiemswr_thnaawibuulaichyphathr.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-011-30-10-61_b.1205_ph.kitiemswr_thnaawibuulaichyphathr.mp4
|
64a-012-31-1-10-61_b.1206_ph.phngssakdi_hmuuenklaahaay.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-012-31-1-10-61_b.1206_ph.phngssakdi_hmuuenklaahaay.mp4
|
64a-012-31-2-10-61_b.1206_ph.phngssakdi_hmuuenklaahaay.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-012-31-2-10-61_b.1206_ph.phngssakdi_hmuuenklaahaay.mp4
|
64a-012-31-3-10-61_b.1206_ph.phngssakdi_hmuuenklaahaay.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-012-31-3-10-61_b.1206_ph.phngssakdi_hmuuenklaahaay.mp4
|
64a-013-31-1-10-61_b.1207_ph.phngssiri_ephuuekaicchaephw.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-013-31-1-10-61_b.1207_ph.phngssiri_ephuuekaicchaephw.mp4
|
64a-013-31-2-10-61_b.1207_ph.th.saakhthphngs_ratnwicchitr.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-013-31-2-10-61_b.1207_ph.th.saakhthphngs_ratnwicchitr.mp4
|
64a-013-31-3-10-61_b.1207_ph.phngssiri_ephuuekaicchaephw.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-013-31-3-10-61_b.1207_ph.phngssiri_ephuuekaicchaephw.mp4
|
64a-013-31-4-10-61_b.1207_ph.phngssiri_ephuuekaicchaeph.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-013-31-4-10-61_b.1207_ph.phngssiri_ephuuekaicchaeph.mp4
|
64a-015-1-2-11-61_b.1301_dr.suphnath_ephimphuunwiwathn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-015-1-2-11-61_b.1301_dr.suphnath_ephimphuunwiwathn.mp4
|
64a-015-2-2-11-61_b.1301_dr.suphnath_ephimphuunwiwathn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-015-2-2-11-61_b.1301_dr.suphnath_ephimphuunwiwathn.mp4
|
64a-015-3-2-11-61_b.1301_dr.suphnath_ephimphuunwiwathn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-015-3-2-11-61_b.1301_dr.suphnath_ephimphuunwiwathn.mp4
|
64a-015-4-2-11-61_b.1301_dr.suphnath_ephimphuunwiwathn.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-015-4-2-11-61_b.1301_dr.suphnath_ephimphuunwiwathn.mp4
|
พลวัตเศรษฐกิจการเมืองอาเซียน http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/101_One-On-One_Ep.40_phlwatesrsthkicchkaaremuuengaaechiiyn_kab_piti_sriiaesngnaam.mp4
|

Pages