จัดการสื่อภาพเคลื่อนไหว

ชื่อไฟล์
Operations
Selected 25 rows in this page.  
ชื่อไฟล์
CLMV โอกาสทางการค้าและการลงทุนของ SME ไทย http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/CLMV_okaasthaangkaarkhaaaelakaarlngthunkhng_SME_aithy_ody_phs.dr.piti_sriiaesngnaam.mp4
|
แนวโน้มเศรษฐกิจปี 62 เศรษฐกิจไทยรับแรงกดดันเศรษฐกิจโลก http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/aenwonmesrsthkicchpii_62_esrsthkicchaithyrabaerngkddanesrsthkiccholk_29_th.kh._61.mp4
|
อยู่จุดไหน วัฏจักรเศรษฐกิจไทยในปี 62 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/yuucchudaihn_watcchakresrsthkicchaithyainpii_62_02m.kh.62_fanghuuaiwhuu_9_MCOT_HD.mp4
|
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/hlakprachyaaesrsthkicchphephiiyng_kab_dr.wiwathn_salykamthr_aacchaaryyaks.mp4
|
สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/srup_aephnphathnaaesrsthkicchaelasangkhmaehngchaati_chbabthii_12.mp4
|
Thai_-_IISS_Shangri-La_Dialogue_Keynote_Address.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/Thai_-_IISS_Shangri-La_Dialogue_Keynote_Address.mp4
|
64a-014-1-1-11-61_b.1302_dr.surphngs_maalii.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-014-1-1-11-61_b.1302_dr.surphngs_maalii.mp4
|
64a-014-2-1-11-61_b.1302_dr.surphngs_maalii.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-014-2-1-11-61_b.1302_dr.surphngs_maalii.mp4
|
64a-014-3-1-11-61_b.1302_dr.surphngs_maa.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-014-3-1-11-61_b.1302_dr.surphngs_maa.mp4
|
64a-016-1-2-11-61_b.1303_ph.priyyaa_chaayaphngs.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-016-1-2-11-61_b.1303_ph.priyyaa_chaayaphngs.mp4
|
64a-016-2-2-11-61_b.1303_ph.priyyaa_chaayaphngs.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-016-2-2-11-61_b.1303_ph.priyyaa_chaayaphngs.mp4
|
64a-017-1-5-11-61_b.1303_ph.priyyaa_chaayaphngs.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-017-1-5-11-61_b.1303_ph.priyyaa_chaayaphngs.mp4
|
64a-017-2-5-11-61_b.1303_ph.priyyaa_chaayaphngs.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-017-2-5-11-61_b.1303_ph.priyyaa_chaayaphngs.mp4
|
64a-018-1-5-11-61_b.1304_ph.ethway_tankul.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-018-1-5-11-61_b.1304_ph.ethway_tankul.mp4
|
64a-018-2-5-11-61_b.1304_ph.ethway_tankul.6.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-018-2-5-11-61_b.1304_ph.ethway_tankul.6.mp4
|
64a-019-1-5-11-61_b.1304_ph.phisnu_khngemuueng.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-019-1-5-11-61_b.1304_ph.phisnu_khngemuueng.mp4
|
64a-019-2-5-11-61_b.1304_ph.phisnu_khngemuueng.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-019-2-5-11-61_b.1304_ph.phisnu_khngemuueng.mp4
|
Titiya1.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/aenanamhmwdwichaathii_6_Titiya1.mp4
|
aenanamhmwdwichaathii_6_Titiya1_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/aenanamhmwdwichaathii_6_Titiya1_0.mp4
|
แนะนำ สวบ.และหมวดวิชาบริหาร.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/aenanam_swb_aela_hmwdwichaathii_1.mp4
|
hlakphuuenthaankaarwicchay11.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/hlakphuuenthaankaarwicchay11.mp4
|
THE_BATTLE_OF_STALINGRADesiiyngaithy.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/THE_BATTLE_OF_STALINGRADesiiyngaithy.mp4
|
แนะนำรายวิชา ยศ.2200 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/609383013.740804.mp4
|
วีดีโอแนะนำตอนวิชา ยศ.2400.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/wiidiioaenanamtnwichaa.mp4
|
แนะนำตอนวิชาการเมือง ยศ.2300 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/LINE_MOVIE_1587964414340.mp4
|

Pages