จัดการสื่อภาพเคลื่อนไหว

ชื่อไฟล์
Operations
Selected 25 rows in this page.  
ชื่อไฟล์
แนะนำตอนวิชา ยศ.2400.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/wiidiioaenanamtnwichaa_0.mp4
|
ys._2402_dr.wichyaayuthth_buychit_-_1.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ys._2402_dr.wichyaayuthth_buychit_-_1.mp4
|
ys._2402_dr.wichyaayuthth_buychit_-_1_wthb.65.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ys._2402_dr.wichyaayuthth_buychit_-_1_wthb.65.mp4
|
ys._2402_dr.wichyaayuthth_buychit_-_1_wthb.65_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ys._2402_dr.wichyaayuthth_buychit_-_1_wthb.65_0.mp4
|
แนะนำตอนวิชาการเมือง http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/LINE_MOVIE_1587964414340_0.mp4
|
LINE_MOVIE_1587964414340_1.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/LINE_MOVIE_1587964414340_1.mp4
|
16079_1951560703.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/16079_1951560703.mp4
|
aenanamkaaremuueng.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/aenanamkaaremuueng.mp4
|
วีดีโอแนะนำตอนวิชาการเมือง http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/LINE_MOVIE_1588039152113.mp4
|
9_m.kh.63_s.dr.praphassr_ethphchaatrii_ys.2201_kaaremuuengrahwaangpraethskhngaithy_1.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/9_m.kh.63_s.dr.praphassr_ethphchaatrii_ys.2201_kaaremuuengrahwaangpraethskhngaithy_1.mp4
|
ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย (1) http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/9_m.kh.63_s.dr.praphassr_ethphchaatrii_ys.2201_kaaremuuengrahwaangpraethskhngaithy_1_0.mp4
|
วีดีโอแนะนำตอนวิชาการเมือง http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/aenanamkaaremuueng_0.mp4
|
VDOแนะนำตอนวิชาการเมือง http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/aenanamkaaremuueng_1.mp4
|
VDOแนะนำตอนวิชาการเมือง* http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/16318_-1375905780.mp4
|
VDO แนะนำตอนวิชา เศรษฐกิจ (ยศ.2400) http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/IMG_1403.MP4
|
Group_1_Control_and_Management_Subject.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/Group_1_Control_and_Management_Subject.mp4
|
Indicates.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/Indicates.mp4
|
12107599257914.MP4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/12107599257914.MP4
|
12107599257914_0.MP4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/12107599257914_0.MP4
|
VLCloud_Part4_SD.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/VLCloud_Part4_SD.mp4
|
IMG_0613.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/IMG_0613.mp4
|
IMG_0613_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/IMG_0613_0.mp4
|
video_25630928_194249.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/video_25630928_194249.mp4
|
video_25630928_195417.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/video_25630928_195417.mp4
|
แนะนำวิชา_บ.1200.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/aenanamwichaa_b.1200.mp4
|

Pages